För privat personer gäller konsumentköplagen.

Betalning samt priser

Samtliga priser är angivna i svenska kronor samt inkluderar 25% mervärdeskatt. Priser inkluderar frakt inom stockholmslän, vid övriga områden tillkommer frakt. Priser inkluderar ej eventuella betalningsavgifter.

Vid beställning delbetalas 25% av fronter, övriga produkter. Resterande belopp ska betalas i samband vid leverans. Betalning kan ske på det sätt som anges på Decoforms hemsida. För tillfället via swisch, kort VISA &Mastercard samt Faktura.

Leveransdatum/tid börjar gälla ifrån första erlagda delbetalning 25% av köpesumma.

Beställningar
Du måste vara 18 år för att handla. Du får enbart handla i ditt eget namn. Decoform kan inte garantera varans utseende och beskaffenhet överensstämmer med bilderna från hemsida, då bilder ses som illustrationer. Decoform ansvarar endast för mått vid beställning i de fall då vi utfört uppmätning av måttanpassade produkter.

MONTERING
Vid behov tillhandahåller vi monteringshjälp till fasta priser. Monteringsarbeten är rotavdrags berättigade.

LEVERANSTID
Leveranstid på våra luckor/fronter ligger på ca 4 veckor. Vi kan tyvärr aldrig ange ett exakt datum för leverans. Exakt tid och datum anges efter ni har blivit kontaktade av oss. Om beställd order ändras kan även leveranstiden ändras. Leveranstid börjar gälla ifrån första erlagda delbetalningsdatum (25%). Transport vid uppgiven gatuadress, transportör bär ej in varor. Reklamationer ej gjorda inom 10 dagar efter leverans godkännes ej.

Retur
Alla produkter utom luckor, täcksidor, passbitar m.m. kan returneras. Luckor m.m. kan inte returneras då dessa är specifikt tillverkade för kund.

Garanti
Samtliga våra produkter omfattas av en garanti på 2 år. Fel som uppstått genom egen åverkan och förändring av produkten omfattas inte av garantin.

Ägande förbehåll
Samtliga produkter är i Decoforms ägande till dess de är slutbetalda. Vid utebliven betalning har decoform rätt att återhämta berörda produkter.

Skada/fel
Vid skada samt eventuell felmåttad vara har köpare rätt att innehålla 10% av den totala köpeskillingen till dess att fel/vara är åtgärdad.