Integritetspolicy

Denna policy beskriver och styr hur DecoForm Kitchen AB (”vi”), orgnr 559051-5572 hanterar personuppgifter. Läs denna policy noggrant innan du använder någon av våra tjänster.

Samtycke
Genom att använda våra tjänster godkänner du denna policy. Samtycke är efter detta underförstått.

Villkor
Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk individ. Exempel på det är namn, adress, telefonnummer och e-post samt IP-adress.

Att hantera data innebär att samla in, analysera, registrera och lagra.

Personuppgiftsansvarig är den person som bestämmer vad och hur personlig information ska användas och ser till att våra processer är i enlighet med GDPR.

Våra tjänster omfattas av den offentliga webbplatsen samt våra interna arbetsverktyg.

Datadefinition
Vi samlar in och hanterar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.

Datainsamling
Ovannämnda data samlas in när tjänsterna används, till exempel i kontaktformulär vid offertförfrågan samt under pågående offert- och/eller beställningsprocedur.

Syfte
Dina uppgifter används för att erbjuda och skräddarsy våra tjänster efter dig samt kontakta dig via e-post, telefon eller post.

Överföring av data
Dina uppgifter kan överföras till våra underleverantörer efter behov för att tillhandahålla tjänsterna de samlades in för, i enlighet med denna policy.
Vi kommer inte att överföra, sälja eller byta ut dina uppgifter till en extern part utöver vad som krävs för att tillhandahålla tjänsterna såvida vi inte har fått ditt uttryckliga samtycke eller instruerats om det genom domstolsbeslut.

Rensning av data
Dina uppgifter kan komma att rensas när vi inte längre behöver dem för att tillhandahålla våra tjänster. Rensade konton anonymiseras i vårt affärssystem för att undvika att våra register skadas.

Korrektion
Du har rätt att begära utskrift av dina uppgifter, kostnadsfritt och utan att ange en anledning. Du har också rätt att begära att vi ändrar eller anonymiserar eventuella felaktiga uppgifter. Om tillämpliga lagar kräver att vi är skyldiga att lagra dina uppgifter är endast en blockering möjlig.
På begäran av korrektur, anonymisering eller datautskrift kommer en unik kod att e-postas till den registrerade e-postadressen för verifikation av identitet. Om vi inte på ett tillförlitligt sätt kan fastställa att den person som begär uppgifterna har laglig tillgång till dem, kommer vi att avslå begäran av datautskrift för att undvika att lämna ut personuppgifter till obehörig person.

Brottsbekämpning och skadeförebyggande
Vi kan använda, lagra och dela dina uppgifter som ett svar på en rättslig begäran, till exempel beslut, domstolsbeslut, rättegång etc, eller vid behov för att undvika att bryta mot lagen. Detta kan i extrema fall kräva att vi lagrar nämnda data längre än vad som naturligt krävs för att tillhandahålla våra tjänster.

Ändringar i policyn
Alla ändringar av policyn kommer att införlivas i policyn och ett uppdaterat dokument kommer att publiceras på denna sida utan tidigare avisering.

Lag
Behandling av dina uppgifter i enlighet med denna policy och din användning av våra tjänster regleras av svensk lag. Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Personuppgiftsansvarig
DecoForm Kitchen AB är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att organisationen följer denna policy. För att utöva dina rättigheter eller vid frågor relaterade till denna policy, vänligen kontakta oss här.