Sekretesspolicy

Denna policy styr hur personuppgifter hanteras hos DecoForm Kitchen AB (”vi”), orgnr 559051-5572.
I enlighet med GDPR har vi infört nya rutiner kring hantering av personuppgifter. Detta dokument beskriver hur vi använder personlig information.
Läs denna policy innan du använder någon av våra tjänster.

Villkor
Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk individ. Exempel på det är namn, adress, telefonnummer och e-post samt IP-adress.
Att hantera data innebär att samla in, analysera, registrera och lagra.
Personuppgiftsansvarig är den person som bestämmer vad och hur personlig information ska användas och ser till att våra processer är i enlighet med GDPR.
Våra tjänster omfattas av den offentliga webbplatsen samt våra interna arbetsverktyg.

Datadefinition
Vi samlar in och hanterar följande data:

  • Namn.
  • E-postadress.
  • Mobilnummer.
  • IP-adress.


Datainsamling

Ovannämnda data samlas in när tjänsterna används, till exempel i kontaktformulär vid offertförfrågan samt under pågående offert- och/eller beställningsprocedur.

Syfte
Vi använder dina uppgifter för att:

  • Skräddarsy våra tjänster efter dig.
  • Kontakta dig via e-post, telefon eller post.


Samtycke

Genom att använda våra tjänster godkänner du denna policy. Samtycke är efter detta underförstått.

Överföring av data
Dina uppgifter kan överföras till våra underleverantörer efter behov för att tillhandahålla tjänsterna de samlades in för, i enlighet med denna policy.
Vi kommer inte att överföra, sälja eller byta ut dina uppgifter till en extern part utöver vad som krävs för att tillhandahålla tjänsterna såvida vi inte har fått ditt uttryckliga samtycke eller instruerats om det genom domstolsbeslut.

Rensning av data
Dina uppgifter rensas när vi inte längre behöver dem för att tillhandahålla våra tjänster. Rensade konton anonymiseras i systemet för att undvika att våra register skadas.

Korrektion
Du har rätt att begära utskrift av dina uppgifter, kostnadsfritt och utan att ange en anledning.
Du har också rätt att begära att vi blockerar eller raderar eventuella felaktiga uppgifter.
Om tillämpliga lagar kräver att vi är skyldiga att lagra dina uppgifter är endast en blockering möjlig.
På begäran av datautskrift kommer en unik kod att e-postas till den registrerade e-postadressen som en verifiering av identitet.
Om vi inte på ett tillförlitligt sätt kan fastställa att den person som begär uppgifterna har laglig tillgång till dem, kommer vi att avslå begäran för att undvika att dela data med obehörig person.

Brottsbekämpning och skadeförebyggande
Vi kan använda, lagra och dela dina uppgifter som ett svar på en rättslig begäran, till exempel beslut, domstolsbeslut, rättegång etc, eller vid behov för att undvika att bryta mot lagen.
Detta kan i extrema fall kräva att vi lagrar nämnda data längre än vad som naturligt krävs för att tillhandahålla våra tjänster.

Cookies på decoform.se
Vi lagrar och läser cookies när du använder vår hemsida.
För information om användningen, se vår Cookiepolicy.

Annonsering via återengagemang

  • Vi annonserar via Googles och Facebooks plattformar och använder där det är möjligt remarketing/återengagemang för att visa relevanta annonser för återkommande besökare.
  • Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies och/eller enhetsidentifierare för att visa annonser baserat på ditt tidigare besök på bland annat vår webbplats och/eller sociala medier samt tredjepartswebbplatser som använder Googles annonsvisningsverktyg.
  • Du kan kan välja bort Googles användning av cookies eller enhetsidentifierare genom att besöka Googles annonsinställningar.
  • Vill du välja bort en tredjepartsleverantörs användning av cookies så hänvisar vi till sidan för att välja bort Network Advertising Initiative.


Ändringar i policyn

Alla ändringar av policyn kommer att införlivas i policyn och ett uppdaterat dokument kommer att publiceras på denna sida utan tidigare avisering.

Lag
Behandling av dina uppgifter i enlighet med denna policy och din användning av våra tjänster regleras av svensk lag.
Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Malhaz Ozmanian är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att organisationen följer denna policy.
För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor relaterade till denna policy, vänligen kontakta info@decoform.se

Senast ändrad 2022-01-21.